Öğrenci Koçluğu

Koçluk Karşıyaka
 Koçluk kişilerin hayatlarında bir farkındalık yaratma sürecidir. Süreç diyoruz çünkü bu hemen bir anda tek seansta uygulanamaz. Bunun yoğun çalışmayla ve koçla kişi arasındaki güven duygusuyla ilgili olduğu da bilinmelidir. Bu güven konusu önemlidir çünkü kişi ve koç bu süreçte birlikte hareket ederler. Böylece tüm potansiyellerin ortaya çıkması için çalışılır. Bunlar iş yaşamı sosyal yaşam potansiyel yaşam için yürütülen bir süreçtir. Yaşam koçluğu çalışmaları nasıl yapılır;Yaşam koçluğu uygula
Koçluk Kursları
Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar.Birçok şirket hızla değ
Koçluk Becerileri
Koçluk, bireysel düzeyde olduğu gibi iş dünyasındaki sürekli değişim ihtiyacına ve insan kaynağı ile yetenek yönetiminin ihtiyaçlarına destek sağlayan bir programdır.Koçluk, kişilerin ve kurumların gelişmesine, yeni bir yetkinlik veya davranış öğrenmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.Koçluk Becerilerini Geliştirme Eğitimi; Orta ve üst kademe yöneticilerin, iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri
Öğrenci Koçluğu Sertifikası
Öğrenci koçluğunun öğrencinin akademik ve yaşamsal başarısını artırma amacıyla verilen, kökeninde herkesin başarabileceği iddiasını taşıyan bir hizmet. Bana göre eğitim koçluğunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, çalıştığı kişilerin hayatlarının en önemli dönemi olan ergenlikteki öğrenciler olması. Ergenlik tek başına bir kaos ve yeniden yapılanmadır. Çocuk bu dönemde bedensel, ruhsal ve sosyal olarak büyür, olgunlaşır. Gençler bu kaos içinde aynı zamanda eğitimlerini sürdürür ve geleceklerini belirleyen sınavlara girerler. Büyüme,
Antalya Öğrenci Koçluğu
Öğrenci/eğitim koçluğu ise öğrenciyi kendi kararlarını alma ve eyleme geçme konusunda güçlendirmeyle, hızlı ve sorunsuz hedeflerine ulaştırmakla ilgilidir. Bu süreçte öğrenciye anlamlı ve gerçekçi hedefler koyma, bu hedeflere ulaşılması için düzenli olarak ilerleme sağlamada yardımcı olunur.Koçluk, öğrencinin akademik başarısının yüksek olması ve eğitim hayatında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelme, yaşam kalitelerini artırma ve sağlıklı karar almasına yardımcı olan bir sistemdir.Öğrenci koçluğu hizmeti almak is
İzmir Öğrenci Koçluğu
Öğrenciler ilkokula başladığı yıllardan beri hep bir sınav ile karşı karşıyalar. Bu durum neticesinde de hep sınavı verememe endişesi, düşük not korkusu ve diğer öğrenciler ile hep yarışır halde olması öğrencilerin öğrencilik yıllarında başarısızlığa iten yegâne sebeplerden bazılarıdır. Bu zorlayıcı koşulların altında bunalan, başarısızlık korkusuyla kıvranan çocuklarımıza zaman zaman yardım ediyoruz zaman zaman endişeli gözlerle ve çaresizlik içinde izliyoruz. Gelişimlerini engelleyen kötü alışkanlıklar edindiklerini görüyoruz. Örneğin, tv, in
Denizli Öğrenci Koçluğu
Denizli Öğrenci Koçluğu, NLP yöntemleri ile öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini ve kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişim ve gelişim sürecinden oluşur.Zihni yeniden programlayan NLP yöntemleriyle, zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır.Denizli Öğrenci Koçluğu' nun Faydaları:→İstediğiniz hedefe kolayca ulaşmanızı sağlar.→Ağır ders çalı
Aile ve Öğrenci Koçluğu
Öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleridir. Okuldaki ve dershanedeki öğretmenleri, anne, baba, teyze vb. herkes neyi nasıl yapacağını hatırlatır. Öğrencinin etrafında şunu yap bunu sakın yapma diyen bir dolu insan vardır ve bundan çok sıkılmıştır.Öğrenci koçu, öğrencisini bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin ba
Eğitim Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır
Saygın NLP tarafından sertifikalandırılan "Öğrenci ve Eğitim Koçluğu Sertifika "eğitimi programı peer grup çalışmaları dahil toplam 80 saat sürmektedir. Sertifika programı sonunda tam anlamıyla öğrenci koçluğu görüşmelerini uygulayacak ve koçluk yapabilecek beceri kazanılacaktır.  Eğitim Koçluğu Sertifika Programı İçinde bulunduğumuz ve bir önceki yüzyılda beyin teknolojileri, öğrenme ve başarı üzerine
Eğitim Koçluğu Sertifikası
Eğitim Koçluğu, sınavlara hazırlanma sürecinde öğrenciyi öğrenme, hatırlama ve soru çözme becerilerinizi en becerikli yetenek seviyesine çıkaran ve dikkat, anlama, yorumlama ve muhakeme yeteneklerinizi en üst seviyeye getirmenizi sağlayan sınavlara hazırlık sürecinde başarınızda zirveye ulaşma programıdır.Öğrenmeyi öğrenmek, öğrenmeyi zevkli hale getirmek, bilgiyi beyne kazımak, beyni öğrenmeye hazırlamak. Hayat amaçlarınızı belirlemek pratik öğrenme metotlarını öğrenmek istemez misiniz?Eğitim
İzmir Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
Bu zamana kadar olan geçmişte, öğrenme ve başarı üzerine birçok sistem geliştirilmiş ve uygulanmıştır.Koçluk sistemi kişiyi şu an ki mevcut durumundan, bulunduğu noktadan ulaşmak ve başarmak istediği hedefe bu sistemleri kullanarak en hızlı şekilde ulaştıran en başarılı sistemdir. Eğitim koçluğu bunların içinde en hızlı gelişen koçluk sistemidir. Aşağıda açıkladığımız nedenlerle 15 seneden beri gençlerle çalışan ve eğitim koçluğu yapan Sn. Cemal KONDU psikolojik danışmanlara ve rehber öğretmenlere v
Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı - Yaz Tatili
Öğrenci Koçluğu hizmeti size ne sağlar? Öğrenci kimliği içerisinde olan bireyin, okul hayatını ve yaşamının diğer alanlarını düzenlemesi için çözüm üretmeye yönelik yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, kendi içsel dünyası içerisindeki farkındalık düzeyini arttırır. Ders ve okul başarısına ek olarak, genel yaşam başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bir takım bakış açıları geliştirerek kendini her zaman daha iyiye taşımasına yardımcı olur.Aile Koçluğu hizmeti size ne katar? Öğrenci, hayattan b
Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı
Koçluğu eğitim olarak düşünürsek ;  çok sayıda öğrencinin üstesinden gelmek için uğraştıkları ve zorluk çektikleri sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş –çıkışların yaşandığı bir gerçektir. çoğu zaman öğrenciler yapmaları gereken şeyleri bilmektedirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediğinden bu bilinenler uygulamaya geçirilemediği için öğrenciler bu konuda çok fazla sıkıntı çekmektedir.

Öğrenci koçluğu; bu durumda olan öğrenciler için

İzmir Öğrenci Koçluğu Eğitimi
 Sınavlara hazırlanan öğrenciler için hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yolları ve istenilen hedef doğrultusunda kişinin yeniden şekillenmesini sağlayan mükemmel bir program Sınavlara artık stressiz girebilme şansınız var. Ders çalışma alışkanlıkları vazgeçilmez olacak. Kişi potansiyelini yeniden keşfedecek ve zihinsel performansınız mükemmele ulaşacak.Tam olarak nedenini bilmeden bir çok hedefe birden ilerlemeye çabalayan öğrencilerimizin bütünün nedenini anlayabilmeleri ve bu nedenin ışığı altında motivasyon, iletişim ve güçlü
Öğrenci Koçu Olmak
Öğrenci koçluğu , öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan danışmanlık ve gelişim sürecidir. Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculukta koç danışanına yol arkadaşı olur. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi bulunduğu pozisyondan ,istediği, arzuladığı , hedeflediği noktaya taşımaktır.Öğrenci koçluğu her zaman, öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği hakkındadır. Öğrenci nerede olduğu ile olmak istediği yer arasındaki boşlukta hisse
Antalya Öğrenci Koçluğu Sertifikası
Öğrenci koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Öğrenciyi başarıya götürmek konusunda önemli bir görev üstlenmektedir. Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.Sınava hazırlık aşamasında olan gençler hayatlarının zor dönemlerinden birinde bulunuyorlar. Kendilerini henüz tam anlamıyla tanıyamamış olduk
Muğla Öğrenci Koçluğu
Üniversiteye hazırlık aşamasında olan gençler hayatlarının zor dönemlerinden birinde bulunuyorlar. Kendilerini henüz tam anlamıyla tanıyamamış oldukları bu dönemde geleceklerini şekillendirmeye çalışıyorlar. Hazırlandıkları zor sınavın sonuçlarının tüm hayatlarının belirleyicisi olduğunu düşünerek yoğun iç  ve dış baskı yaşıyorlar. Sınavda başarı mümkün olduğunca daha fazla soruyu doğru yanıtlamaktan geçiyor. Bu amaca ulaşmak için öğrenciler dershane ve okuldaki öğretmenlerinin tam desteğini alarak yoğun bir şekilde hazırlık yap
Öğrenci Koçluğu Merkezi
Sınavlara hazırlık, özellikle SBS ve LGS - LYS’ye hazırlık süreci programlanarak yürütülmesi gerekli bir süreçtir. Sınavlara hazırlanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir, öğrenci stres, korku ve endişe duygularıyla var olan bilgisine sınav esnasında ulaşamayabilir. Bu nedenle her öğrencinin sınava duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan hazırlanması ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan, yamayacağım, başarısızım,  yetersizim gibi olumsuz inanç sistemlerinden kurtulması gereklidir. Öğrenci k
Öğrenci Koçluğu Eğitmen Yetiştirme Programı
Öğrenci koçluğu; öğrenciler için çok iyi bir yol arkadaşlığı olabilir. Onu sonuca götürmek için son derece önemli bir konum üstlenmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru, yerinde ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon eksiklikleri yaşamak ve harekete geçemiyor olmak, kararlılığı sürdürememek biçiminde anlatılabilir.  Bu durumda olan öğrencilerle çalışıldığında istenilen sonuçlara ulaşıldığı bir gerçektir. Yapılan çalışma; kişinin kendisini tanıması, yaşamdan beklediklerine karşı f
Öğrenci Koçluğu Kursu
Her birimiz özgün varlıklarız, çocuklarımız da öyle. Her çocuğun farklı öğrenme yolları, farklı yetenekleri var. Ama maalesef eğitim sistemimiz bu farklılıkları dikkate alan bir sistem değil. Bilgi her çocuğa aynı şekilde veriliyor. Ve her çocuktan aynı başarı bekleniyor. Bu zorlayıcı koşulların altında bunalan, başarısızlık korkusuyla kıvranan çocuklarımızı endişeli gözlerle ve çaresizlik içinde izliyoruz. Zaman zaman öfke patlamalarına şahit oluyoruz. Gelişimlerini engelleyen kötü alışkanlıklar edindiklerini görüyoruz. Ne var ki
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 42)
Sayfa:1 - 2 - 3